Młodzież w strategiach CSR

0
32

11 października w Warszawie odbędzie się Konferencja EUROPA + AZJA Młodzież w strategiach CSR. Podczas wydarzenia przedstawiciele administracji publicznej, biznesu oraz organizacji non-profit zaprezentują europejskie i azjatyckie rozwiązania w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu. Reprezentanci globalnych korporacji zaprezentują rozwiązania stosowane w strategiach CSR firm międzynarodowych, takich jak Bosch czy Hyundai. Kulturę CSR przybliżą nam goście z Indii, Filipin, Tajlandii, Wielkiej Brytanii oraz Polski. Wydarzenie będzie stanowiło niepowtarzalną okazję do porównania działań społecznej odpowiedzialności biznesu w Europie i Azji. Natomiast organizacjom non-profit zaprezentowane zostaną skuteczne sposoby korzystania z zasobów biznesu.

Konferencja jest organizowana przez Fundację Autokreacja, która powstała by wspierać ludzi w rozwijaniu tkwiącego w nich potencjału. Fundacja wspiera oraz promuje działania na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturowego poprzez współpracę z partnerami z Europy i Azji. Zgodnie z przekonaniem Autokreacji, dzielenie się doświadczeniami jest najlepszą ścieżką rozwoju, umożliwia otwartość na nowe inicjatywy oraz pozwala z entuzjazmem podchodzić do współpracy z organizacjami z całego świata. Stąd też pomysł na zorganizowanie konferencji, która umożliwi poznanie europejskich i azjatyckich praktyk CSR oraz wskaże możliwości wykorzystania potencjału młodych, przedsiębiorczych ludzi.

Zalety konferencji:
-niepowtarzalna okazja spotkania się z międzynarodowymi ekspertami w dziedzinie CSR;
-możliwość spotkania osób z branży i nawiązania nowych kontaktów;
-pogłębienie wiedzy o potrzebach młodzieży oraz o możliwościach ich realizacji;
-podniesienie skuteczności swoich działań i niwelowanie negatywnego oddziaływania;
-możliwość otworzenia się na realne potrzeby i problemy lokalnej społeczności.
-networking na rzecz rozwoju

Elementem kulminacyjnym konferencji EUROPA + AZJA Młodzież w strategiach CSR będzie “Wieczór CSR”, podczas którego uczestnicy będą mieli wyjątkową okazję do networkingu oraz podjęcia dyskusji na temat możliwości współpracy w wymiarze międzynarodowym.

Więcej informacji na stronie www.csr-youth.eu/konferencja/

Zapisz

Zapisz

Zapisz