Młodzież o złotym sercu: zwycięzcy programu Pramerica Moc Działania

0
47
Pramerica Moc Dzia¸ania 22 marca 2018 Westin Warszawa Fot. Grzegorz Kobylarczyk

Magdalena Jasińska i Mateusz Olborski zostali złotymi medalistami programu Pramerica Moc Działania. Dwójka złotych medalistów w ramach nagrody wyjedzie pod koniec kwietnia do Waszyngtonu, gdzie wezmą udział w międzynarodowej gali Prudential Spirit of Community.

„To niezwykłe, z jakim oddaniem Magdalena i Mateusz inicjują oraz realizują działania prospołeczne. Są pełni empatii i niezwykle otwarci na potrzeby drugiego człowieka, a także potrafią dostrzegać problemy otaczającego świata i reagują na nie autorskimi rozwiązaniami, co wywarło na członkach kapituły programu ogromne wrażenie. Przed nimi nowa szansa zaprezentowania swoich inicjatyw szerokiemu gronu wolontariuszy z wielu krajów, wspólnej wymiany doświadczeń i wzajemnej inspiracji” – mówi Małgorzata Morańska, prezes Fundacji Pramerica.

Spektakle charytatywne dla najmłodszych

Magdalena Jasińska jest uczennicą drugiej klasy Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu. Skala jej dokonań wolontariackich jest ogromna, a szczególną uwagę zwraca jej wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka, czego daje wyraz odwiedzając dzieci i osoby starsze w szpitalach. Do jej samodzielnych projektów należą: organizacja spektaklu charytatywnego pt. „Brian – człowiek, który nigdy nie żył”, przeprowadzenie w szkołach serii warsztatów na temat niepełnosprawności i kreatywności oraz uruchomienie kawiarenki młodzieżowej, jako miejsca integracji i rozwoju kultury. Jak deklaruje, do zaangażowania społecznego zainspirowali ją rodzice i to oni są dla niej wzorem do naśladowania.

„Pierwszym punktem zapalnym do zaangażowania społecznego byli i są nadal moi rodzice. Od dzieciństwa widziałam, jak pomagają innym, mimo zmęczenia po pracy, a nawet nieprzyjemności ze strony innych. To za ich namową zapisałam się do szkolnego klubu wolontariatu i dzięki ich pomocy mogę angażować się w tyle różnych zajęć prospołecznych” – mówi Magdalena Jasińska – „Myślę, że każdy z nas ma wewnętrzny ogień, który napędza go do działania. Czasami nigdy nie zapłonie albo ludzie zgaszą go i będzie tylko iskierką. Jednak przy odpowiedniej motywacji może stać się płomieniem widocznym z daleka” – dodaje.

Autorski program edukacyjny i ochrona zwierząt

Mateusz Olborski to tegoroczny maturzysta z XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi. Swój czas dzieli między codzienne obowiązki szkolne oraz liczne aktywności społeczne, wśród których na szczególną uwagę zasługują jego dwa autorskie działania. Pierwszym z nich jest projekt edukacyjno-wychowawczy „Wszyscy możecie zostać wolontariuszami”, rozbudzający wśród uczniów łódzkich szkół bezinteresowną chęć pomagania innym, który został objęty honorowym patronatem Łódzkiego Kuratorium Oświaty. Marzeniem Mateusza jest zaszczepienie idei wolontariatu jak największej liczbie młodych ludzi, bo – jak uważa – dzięki temu świat może być lepszy. Jego drugi autorski projekt dotyczy ochrony kaczek w zabytkowym parku Helenów i będzie realizowany przez Miasto Łódź. Akcji tej towarzyszy program edukacyjny zachęcający lokalną społeczność do prawidłowego dokarmiania ptaków. Lista jego dokonań jest długa, ale on skromnie przyznaje, że nie dokonałby tego bez ogromnego wsparcia bliskich mu osób.

„W działalności wolontariackiej wsparcie życzliwych osób jest bardzo ważne. Jestem ogromnie wdzięczny moim rodzicom i nauczycielom za wiarę we mnie oraz wyrozumiałość. Dziękuję moim przyjaciołom, którzy zawsze są przy mnie, dopingują do działania i wspierają w trudnych chwilach. Bez ich pomocy nie dokonałbym tego wszystkiego” – mówi Mateusz Olborski.

12 bohaterów z niemal całej Polski

Podczas finałowej gali wręczenia nagród, Magdalena i Mateusz, a także pozostali laureaci, odebrali medale z rąk Szymona Hołowni, gościa honorowego oraz Heleny Gosk, Wiceprezes Zarządu Pramerica Życie. W ramach nagrody złoci medaliści polecą do Waszyngtonu, gdzie wezmą udział w międzynarodowej gali Prudential Spirit of Community i będą mieć okazję do wymiany doświadczeń z młodymi wolontariuszami z całego świata. Magdalena i Mateusz otrzymali też nagrody pieniężne do przekazania wybranej organizacji pożytku publicznego.

„Program Pramerica Moc działania pokazał nam wszystkim ile dobra jest w polskich uczniach i jak wiele inspiracji i pomysłów możemy od nich czerpać. Rośnie nam pokolenie mądrych i dobrych ludzi. Dziękujemy wszystkim młodym wolontariuszom, za to, co robią, bo czynią nasz wspólny świat lepszym miejscem” – komentuje Helena Gosk, Wiceprezes Zarządu Pramerica Życie – „Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym laureatom, a także ich rodzicom, wychowawcom i nauczycielom, których wsparcie w wychowaniu wrażliwej i otwartej na świat młodzieży jest niezwykle cenne”.

Program Pramerica Moc Działania jest organizowany przez Fundację Pramerica, Pramerica Życie TUiR SA we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Inicjatywę wspiera Centrum Wolontariatu Uniwersytetu Warszawskiego, Amerykańska Izba Handlowa AmCham oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Patronat medialny nad inicjatywą objęły redakcje „Cogito” i „Perspektywy”.

Więcej informacji o programie możemy znaleźć na stronie www.mocdzialania.pl.