Jaki był CSR w mediach w 2018 roku?

Teksty dziennikarzy i ekspertów dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju (CSR), publikowane w 2018 roku, mogą być zgłaszane do 9. edycji konkursu „Pióro odpowiedzialności”.

W tym roku odbywa się 9. edycja organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu konkursu „Pióro odpowiedzialności”. Jest on skierowany do autorów i autorek, którzy poprzez opublikowanie w 2018 r. w prasie i Internecie tekstów dotyczących koncepcji CSR, przyczynili się do upowszechnienia wiedzy o społecznej odpowiedzialności w biznesie i jego otoczeniu. Artykuły do konkursu mogą zgłaszać autorzy tekstów, osoby prywatne, zespoły redakcyjne, organizacje pozarządowe lub firmy.

– Jednym z najskuteczniejszych sposobów popularyzacji społecznej odpowiedzialności biznesu jest obecność tej tematyki w mediach. Autorzy tekstów analizując trendy i praktyki firm, pokazują jak CSR łączy się z wyzwaniami współczesnego świata, wspólnotę wyzwań biznesu i jego otoczenia, konieczny związek zrównoważonego rozwoju organizacji i gospodarek. Dzięki dziennikarzom i ekspertom idee CSR: odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji, etyki w biznesie, praw człowieka czy budowania relacji ze społecznościami lokalnymi trafiają do szerokiego grona interesariuszy. Chcemy im za to podziękować i nagrodzić w naszym konkursie – mówi Marzena Strzelczak, przewodnicząca jury konkursu „Pióro odpowiedzialności”, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialności. – Proces rejestracji tekstów ma formę otwartą, dzięki czemu mogą je zgłaszać zarówno autorzy, jak i czytelnicy, którzy w ten sposób zyskują możliwość docenienia najciekawszych materiałów. Zachęcamy więc serdecznie do zgłaszania tekstów – dodaje Marzena Strzelczak.

Przebieg konkursu

Podobnie jak w poprzedniej edycji konkursu „Pióro odpowiedzialności”, w tym roku kontynuowany będzie nowy podział kategorii konkursowych. Wśród nich znajdą się: artykuł prasowy, artykuł ekspercki oraz specjalna kategoria tematyczna – odpowiedzialne miejsce pracy.

Wszystkie zgłoszone artykuły ocenione zostaną przez eksperckie jury, składające się z dziennikarzy, publicystów, profesorów oraz przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Artykuły otrzymują punkty za:

  • zgodność pracy z celem i tematyką konkursu,
  • walory merytoryczne,
  • kompletność i rzetelność informacji,
  • styl,
  • kreatywność,
  • innowacyjność (np. odwaga podjęcia nowego/trudnego tematu).

W każdej z trzech kategorii (artykuł prasowy – media elektroniczne i drukowane; artykuł ekspercki – media elektroniczne i drukowane; artykuł tematyczny „odpowiedzialne miejsce pracy” – media elektroniczne i drukowane) przyznawana jest nagroda główna lub nagroda specjalna. Decyzją jury teksty mogą zostać również nagrodzone wyróżnieniem.

Konkurs dla dziennikarzy i ekspertów piszących o społecznej odpowiedzialności biznesu – „Pióro odpowiedzialności” organizowany jest od 9 lat. Jego celem jest propagowanie w mediach idei społecznej odpowiedzialności biznesu, zwiększenie zainteresowania dziennikarzy i ekspertów tematyką CSR oraz podnoszenie ich wiedzy i kompetencji w tym zakresie.

Więcej informacji o poprzednich edycjach na stronie http://odpowiedzialnybiznes.pl/konkursy-fob/pioro-odpowiedzialnosci/.