Jak nie marnować żywności?

Firma Whirlpool rozpoczyna trzecią edycję „Nie marnujmy chwil” –projektu edukacyjnego, który promuje wśród dzieci i młodzieży w szkołach walkę z marnowaniem żywności.

Tegoroczna kontynuacja akcji jest również częścią europejskiej kampanii informacyjnej „Zero Waste” nt. zrównoważonej konsumpcji. –Kształtowanie pozytywnych zachowań najlepiej rozpoczynać jak najwcześniej, dlatego według nas edukacja w szkołach to najlepsze rozwiązanie nie tylko dla zaangażowanych w projekt osób, ale całej społeczności –mówi Zygmunt Łopalewski, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej Whirlpool Company Polska. –Z tego powodu już po raz drugi uczniowie z Polski zostaną objęci naszym międzynarodowym programem. W dużym skrócie, dzięki atrakcyjnym materiałom edukacyjnym, pomocy nauczycieli oraz zajęciom w formie zabawy, chcemy wpoić młodemu pokoleniu, jak ważna jest troska o zasoby naszej planety, w tym pożywienie, a tym samym –jak wiele możemy zyskać, jeśli zwracanie większej uwagi na wykorzystywanie żywności stanie się stałym elementem naszego stylu życia. To niezwykle istotne w czasach, w których na porządku dziennym jest odżywianie się tzw. „śmieciowym jedzeniem” i ciągła, nieracjonalna konsumpcja –dodaje.

W porównaniu do zeszłorocznej edycji, zaangażowanie Whirlpool w 2019 jest niemal dwukrotnie większe. Obecnie działaniami zostanie objętych ponad 1 milion osób –uczniów, nauczycieli i ich rodzin z 1600 szkół podstawowych z Włoch, Polski i Słowacji. Wzrost zasięgu akcji to odpowiedź firmy na konieczność podnoszenia świadomości na temat jednego z najważniejszych problemów związanego z rozwojem współczesnej cywilizacji.„Nie marnujmy chwil” w Polsce. Wszystkie szkoły biorące udział w programie otrzymają zestaw edukacyjny, który w tym roku będzie miał zupełnie nowy, atrakcyjniejszy design. Oprócz wytycznych dla nauczycieli, uczestnicy znajdą w zestawie specjalne materiały zaprojektowane w celu pobudzenia kreatywności uczniów i skłonienia ich do myślenia o problemach związanych z odpadami.W produkcji zestawów  edukacyjnych dystrybuowanych w szkołach korzystano z doradztwa naukowego Globalnego Instytutu Żywności należącego do Whirlpool EMEA, ośrodka doskonałości z siedzibą w Cassinetta di Biandronno (Varese), w którym technologowie i inżynierowie termodynamiki, elektronicy i mechanicy pracują codziennie nad rozwiązaniami technologicznymi, dzięki którym domowe urządzenia AGD mogą przetwarzać i przechowywać żywność bez pogarszania jej wartości odżywczej.

-Projekt„Nie marnujmy chwil” dotarł do Polski po raz drugi i z pewnością nie ostatni. Problem nieracjonalnej dystrybucji żywności z biegiem lat będzie coraz poważniejszy. Nasza kampania pozwala nam skutecznie łączyć przyjemne z pożytecznym, czyli zachęcanie do idei przez atrakcyjną, edukacyjną zabawę. Zwłaszcza duże, międzynarodowe firmy–ze względu na swoje oddziaływanie–powinny dbać o nasze wspólne zasoby w ramach działań CSR. W związku z tym, że Whirlpool produkuje sprzęt do przygotowywania i przechowywania jedzenia–taka kampania wydaje nam się czymś jak najbardziej naturalnym. To jednocześnie nasz cel korporacyjny jak i ideowy. Działania CSR to nie tylko wymóg narzucany na największe organizacje, ale przede wszystkim okazja do wpływania na społeczności i motywowania do korzystnych zachowań –dodaje Zygmunt Łopalewski.

Zasięg geograficzny i zaangażowanie w Polsce. W samej Polsce programem zostanie objętych aż 240 klas ze 110 szkół z Warszawy, Wrocławia, Łodzi i Radomska. Podobnie jak przy ostatniej edycji i tym razem uczniowie z wybranych szkół dostaną zestaw składający się z interaktywnego, ilustrowanego albumu oraz gry edukacyjnej. Aby projekt mocniej motywował do działania młodych uczestników, zorganizowany zostanie konkurs edukacyjny, w którym będą oni mogli konkurować zgodnie z zasadami fair play poprzez opracowanie materiałów konkursowych (zdjęć, filmów, rysunków –analogowych lub cyfrowych), co zapewni im możliwość podzielenia się swoimi opiniami i pomysłami.

-Działania w kontekście zrównoważonego rozwoju zawarte w agendzie ONZ na 2030 r. informują,że dziś bardziej niż kiedykolwiek odpowiedzialne wykorzystywanie zasobów stanowi priorytetowe zagadnienie dla przyszłości naszej planety. Jako światowy lider mamy obowiązek zmierzyć się z tym wyzwaniem, dlatego walkę zmarnowaniem żywności traktujemy priorytetowo zarówno w ramach naszych działań CSR oraz strategii zrównoważonego rozwoju, jak i w zakresie innowacji produktowych–komentuje Karim Bruneo, Corporate Responsibility and Government Relations Managerw Whirlpool EMEA.–Ten projekt jest błyskawicznie rozwijany na terenie Europy i szybko stał się punktem odniesienia dla działań podnoszących świadomość na temat odpowiedzialnej oraz zrównoważonej konsumpcji –dodaje.Lokalne działania w globalnej sprawie. W ramach inicjatywy Whirlpool EMEA przekaże również darowiznę na rzecz Banco Alimentare –włoskiej fundacji zajmującej się zbieraniem środków spożywczych i odzyskiwaniem nadwyżek żywności w produkcji rolnej i przemysłowej oraz ich redystrybucją do struktur charytatywnych.

Poprzednie edycje obejmowały społeczności włoskich regionów, w których działa Whirlpool –Lombardia, Toskania, Marche i Kampania. W tym roku po raz pierwszy projekt obejmie całe Włochy. Natomiast drugi raz z rzędu inicjatywa zaangażuje uczniów, nauczycieli i ich rodziny w Polsce oraz na Słowacji, gdzie firma prowadzi zarówno działalność komercyjną, jak i przemysłową. Do końca roku w inicjatywę zostaną również włączone szkoły podstawowe w Wielkiej Brytanii, rozszerzając tym samym jej zasięg w Europie