Firmy na rzecz zdrowia pracowników

0
81

W grudniu 2018 roku odbyła się w Łodzi ogólnopolska konferencja pt. „Doskonalenie programów zarządzania zdrowiem różnych generacji personelu firmy”. Wzięło w niej udział 93 przedstawicieli firm, w tym specjaliści ds. BHP, HR, CSR, zarządzania zdrowiem w firmie oraz profesjonaliści służby medycyny pracy. Organizatorem merytorycznym wydarzenia było Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy (KCPZwMP) działające w Instytucie Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi.

 

Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka, Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera, a także Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Patronat medialny nad konferencją sprawował portal RaportCSR.pl.

Była ona realizowana w ramach projektu pt. „Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników” finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Uczestnicy obrad mieli możliwość zainspirowania się doświadczeniami przedstawicieli firm, które promują zdrowie swoich pracowników z uwzględnieniem perspektywy ich wieku. W czasie konferencji swoje działania w tym obszarze zaprezentowały: Cemex Polska Sp. z o.o., ING Bank Śląski, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Sitech Sp. z o.o., Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan.

Ponadto, dzięki wystąpieniom ekspertów (KCPZwMP) Uczestnicy mieli możliwość rozwinąć swoje kompetencje w zakresie kluczowych metodyk, istotnych dla zapewnienia wysokiej jakości realizacji takich oddziaływań w zakładach pracy. W czasie spotkania m.in. zaprezentowano informacje na temat korzyści i metod prowadzenia w firmie diagnozy potrzeb zdrowotnych pracowników, omówiono różnice pomiędzy programem/strategią promocji zdrowia w firmie a eventowym/akcyjnym charakterem tego typu działań, szczegółowo omówiono proces ewaluacji prowadzonych działań prozdrowotnych dla personelu, w tym najczęściej popełniane błędy i sposoby na ich uniknięcie.

Oprócz tego zaprezentowano wyniki reprezentatywnego badania 1000 średnich i dużych firm w Polsce na temat zarządzania zdrowiem personelu w kontekście starzenia się społeczeństwa – przedstawiono m.in. ponadobligatoryjne działania realizowane przez firmy na rzecz zdrowia pracowników, obserwowane skutki ich wdrożenia, przyczyny dla których pracodawcy angażują się w promocję zdrowia personelu, przekonania firm o skuteczności promocji zdrowia w miejscu pracy w zakresie przeciwdziałania skutkom kurczenia się zasobów pracy oraz ich roli w umacnianiu zdrowia starzejącego się personelu. Raport dostępny jest na stronie: https://promocjazdrowiawpracy.pl/krajowe-centrum/baza-wiedzy/raporty-z-badan/.

Jednocześnie w czasie konferencji nastąpiła inauguracja Sieci Menadżerów Promocji Zdrowia w Pracy, której koordynatorem jest Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy. Informacje na jej temat wraz z deklaracją przystąpienia do Sieci znajdują się na stronie www.promocjazdrowiawpracy.pl.

Dodatkowo KCPZwMP prowadzi bezpłatne konsultacje dla firm dotyczące planowania, doskonalenia działań, oceny przebiegu i efektów programów promocji zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej dla pracowników. Zainteresowani mogą dokonać zapisu mailowo: kamila.knol-michalowska@imp.lodz.pl lub telefonicznie 42 6314 685.