Działania CSR umacniają naszą społeczność

0
44

Rozmawiamy z Beata Balas-Noszczyk, partnerem zarządzającą kancelarią Hogan Lovells w Polsce. Kancelaria Hogan Lovells wspiera wiele projektów odpowiedzialnych społecznie.

 

Jak Państwa kancelaria rozumie społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)?
Staramy się by społeczna odpowiedzialność była naturalną częścią każdego aspektu naszego biznesu. W swoich dążeniach kładziemy nacisk na 17 celów zrównoważonego rozwoju stawianych przez UN. Skupiamy się na aktywności społecznej i wykorzystaniu naszych umiejętności do wsparcia potrzebujących w naszym otoczeniu, jednocześnie nie zapominając o naszych pracownikach, inwestując w ich rozwój poprzez organizację licznych szkoleń, dofinansowania do nauki, czy programów integracyjnych.

Dlaczego zdecydowali się Państwo na realizację i wsparcie projektów odpowiedzialnych społecznie?
Szeroko rozumiana aktywność społeczna jest integralną częścią kultury i strategii Hogan Lovells. Nasze wspólne przekonanie o ogromnym znaczeniu roli społecznej odpowiedzialności biznesu jest jednym z więzów, który umacnia nas, jako międzynarodową społeczność firmy.

Wspieracie wiele projektów, takich jak np. Barefoot College. Jak kancelaria wspiera tego typu projekty?
Co roku bierzemy udział w wielu inicjatywach charytatywnych, a nasze działania nie ograniczają się jedynie do bezpośredniego przekazywania środków finansowych. Organizujemy również warsztaty i szkolenia, udzielamy porad prawnych potrzebującym, dedykujemy swój prywatny czas by wziąć udział, np. w biegach charytatywnych, wspierać domy dziecka czy wspierać i udzielać pomocy w schroniskach dla zwierząt.

Jedną z głównych inicjatyw, jakie wspieramy to wspomniany Barefoot College. Jest to międzynarodowa inicjatywa polegająca na nauczaniu kobiet w najbiedniejszych krajach świata. Dzięki opracowanemu przez specjalistów z Barefoot College innowacyjnemu programowi kobiety uczą się same tworzyć panele słoneczne i następnie mają możliwość doprowadzenia elektryczności do swoich wiosek. Kancelaria wsparła tę inicjatywę nie tylko od strony finansowej, ale także poprzez doradztwo prawne oraz wsparcie wolontariackie pracowników kancelarii. Ostatnią inicjatywą  w warszawskim biurze Hogan Lovells był quiz dla wszystkich pracowników, który sprawdzał wiedzę z zakresu partnerstwa kancelarii z Barefoot College, celów, dzięki których realizacji możemy pomóc w walce z nierównością oraz zmian klimatycznych i zagadnień związanymi z odnawialnymi źródłami energii. Quiz został przeprowadzony w postaci rywalizacji między 4-osobowymi zespołami i łącznie wzięło w nim udział prawie 30 osób.

Jednym z aspektów działań CSR jest wolontariat pracowniczy. Czy Hogan Lovells udziela się także wolontariacko?
Kancelaria Hogan Lovells w 2015 r. wdrożyła globalnie Politykę Global Citizenship, w ramach, której każdy z pracowników Hogan Lovells niezależenie od zajmowanego stanowiska, zarówno prawnicy, jak i dział administracyjny, zachęcany jest do poświęcenia przynajmniej 25 godzin rocznie na działalność społeczną. W 2016 roku pracownicy warszawskiego biura Hogan Lovells przepracowali w ramach Global Citizenship ponad 1400 godzin. Global Citizenship to nasz powód do dumy i pierwszy przypadek, gdy kancelaria prawna stawia, globalnie, taki cel każdemu pracownikowi firmy. Wolontariusze z kancelarii, w ramach programu zapewnili m.in. doradztwo prawne Fundacji Malwa, w związku z budową ośrodka dla osób z upośledzeniem umysłowym. Dla Stowarzyszenia Amnesty International, w doradztwo prawne i podatkowe, zaangażowało się 13 pracowników Hogan Lovells. Kancelaria angażowała się społecznie nie tylko w zakresie wsparcia prawnego, np. Fundacji Między Niebem a Ziemią prawnicy z Hogan Lovells pomogli w organizacji aukcji charytatywnej na rzecz potrzebujących dzieci.

Czy rozważają Państwo działania CSR również w innych segmentach, np. ochrony środowiska, biznesu?
Obecnie w każdym z biur Hogan Lovells mamy wprowadzony wiele polityk ochrony środowiska mających na celu zmniejszenie zużycia energii i ilości odpadów, m.in. poprzez recykling oraz zwiększenie świadomości wśród pracowników istniejących problemów ekologicznych. Nie ograniczamy się jednak tylko do tego. Jedną z zalet prowadzonych przez nas działań z zakresu CSR jest włączenie w nie naszych pracowników. To oni często wychodzą nam naprzeciw z propozycjami różnych inicjatyw, w które warto się zaangażować.