CSR ważnym elementem funkcjonowania spółki

0
37

PKP Cargo prowadzi wiele inicjatyw w obszarze społecznej odpowiedzialności. Szczególnie warte uwagi są działania spółki z zakresu polityki pracowniczej dla ponad 18 tysięcy zatrudnionych.

PKP Cargo poprzez swoje liczne działania CSR wpływa pozytywnie na postrzeganie spółki zarówno wśród pracowników jak i potencjalnych kandydatów na stanowiska w firmie. Jako jeden z największych, a zarazem najbardziej odpowiedzialnych pracodawców w kraju, PKP Cargo realizuje projekty społeczne dla ponad 18 tys. zatrudnionych. Przykładem jest przeprowadzony niedawno projekt „Święto Kolejarza u najmłodszych”.

Pracownik – rodzic – autorytet

– Projekt zaangażował rodziców pracujących w PKP Cargo. Rodzice, mogli zaprezentować swoją firmę w środowisku, w którym uczą się ich dzieci. Wizyty odbyły się w przedszkolach, zerówkach i pierwszych klasach szkół podstawowych – mówi Julita Sołtysiak, z biura marketingu spółki, organizatorka akcji. – Dzięki zaangażowaniu się w spotkania z najmłodszymi chcemy przybliżać historię i magię kolei dzieciom. Rodzic to autorytet dla dziecka, a dla naszej spółki pracownik to najlepszy ambasador marki PKP Cargo – dodaje.

„Święto Kolejarza u najmłodszych” to też jeden z etapów zapoczątkowanego w sierpniu br. programu „Pracujemy w PKP Cargo”, skierowanego do pracowników oraz ich rodzin. Głównym założeniem programu jest budowanie poczucia przynależności i bezpieczeństwa wśród pracowników. Poza przekazywaniem wiedzy o firmie i procesie pracy najważniejsze cele prowadzonych działań to m.in. wzrost motywacji i aktywizacja pracowników. Program zakłada także wsparcie dla mam i ojców wracających do pracy po urlopach macierzyńskich i wychowawczych oraz promocję transportu kolejowego wśród najmłodszych.

– Akcja tak mocno przypadła do gustu kadrze pedagogicznej, że poproszono nas o prezentację w innych klasach – mówi Sołtysiak.

Innowacyjność i oryginalność w zakresie polityki pracowniczej

Kolejnym wartym uwagi przykładem działań spółki w zakresie CSR jest akcja „Sprawdź czy możesz pomóc”, realizowana wspólnie z Fundacją DKMS Polska. Projekt ten, ma na celu znalezienie dawców szpiku wśród pracowników PKP Cargo, dzięki którym uratowane zostanie życie chorych na białaczkę.

W ramach tego projektu w 70 lokalizacjach na terenie wszystkich zakładów i Centrali, odbyły się spotkania informacyjne koordynatorów Fundacji na temat zasad dawstwa szpiku i komórek macierzystych. Uczestnicy, którzy byli zdrowi i zdecydowali się zarejestrować, jako potencjalni dawcy, po spotkaniu byli poddawani wstępnym badaniom.

Baza danych Fundacji zawiera około 750 tys. potencjalnych dawców, z których w ciągu sześciu lat działania Fundacji, zaledwie 2,4 tys. przyczyniło się do uratowania życia osobom chorym na białaczkę. Niestety, prawdopodobieństwo znalezienia odpowiedniego dawcy, niespokrewnionego dla pacjenta, czyli tzw. genetycznego bliźniaka wynosi nawet od 1 do kilku milionów.

Społeczna odpowiedzialność biznesu, to przemyślana i konsekwentna strategia łączenia interesów spółki z jej całym otoczeniem, która funkcjonuje na różnych płaszczyznach. Zadbanie o wszystkich interesariuszy, w szczególności o tych, którzy mają bezpośredni wpływ na jej funkcjonowanie pozwala zmniejszyć ryzyko i zwiększyć jej efektywność w całym łańcuchu wartości.

Jan Mioduski