„Codziennie odpowiedzialni” – interaktywny Raport odpowiedzialności Grupy Agora

Rozwój oparty na odpowiedzialności, budowanie trwałych relacji z otoczeniem oraz docenienie różnorodności w społeczeństwie i miejscu pracy – to filary odpowiedzialnego podejścia Agory do zarządzania i jednocześnie główne tematy Raportu odpowiedzialności Grupy Agora za 2017 r. Raport jest już dostępny na interaktywnej stronie internetowej (Agora.pl/raportCSR-2017), która w przejrzysty sposób przedstawia podejście Grupy do kwestii pracowniczych, społecznych, środowiskowych i ekonomicznych.

– Czujemy się odpowiedzialni za nasz wpływ na otoczenie i chcemy tworzyć wartość dla społeczeństwa – podkreśla w liście otwierającym Raport Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory i jednocześnie zapowiada – 2018 będzie rokiem ogłoszenia nowej strategii biznesowej Grupy Agora, ale też rokiem nowych wyzwań w zakresie naszej odpowiedzialności. Pracujemy nad Kodeksem etyki zbierającym nasze wewnętrzne zasady i regulacje, kontynuujemy nasze liczne działania społeczne, edukacyjne, kulturowe i charytatywne oraz programy skierowane do pracowników.

W myśl zasady „Codziennie odpowiedzialni” Raport odpowiedzialności został podzielony na 6 obszarów:

– część „Nasza odpowiedzialność” opisuje podejście firmy do odpowiedzialności, dialog z pracownikami i odpowiedzialność mediów Grupy Agora,
– w obszarze „Miejsce pracy i prawa człowieka” znaleźć można dane dotyczące zatrudnienia oraz opis programów skierowanych do pracowników i kwestii związanych z różnorodnością w miejscu pracy,
– w rozdziale „Etyka i przeciwdziałanie nadużyciom” przedstawione są tematy m.in. etyki reklamy, etyki dziennikarskiej oraz zapobiegania korupcji i nadużyciom oraz informacje związane z prywatnością i bezpieczeństwem danych,
– część „Odpowiedzialność wobec klientów i dostawców” wskazuje m.in. na działania podjęte przez Grupę Agora w zakresie budowania relacji z kontrahentami i klientami oraz tworzenia wysokich standardów obsługi klientów,
– działania społeczne, edukacyjne, kulturowe i charytatywne, a także dane dotyczące minimalizowania wpływu działalności Agory na otoczenie (np. informacje dotyczące zużycia energii) są opisane w części „Wpływ społeczny i środowiskowy”,
natomiast obszar „Ład korporacyjny” poświęcony jest transparentności oraz zarządzaniu ryzykiem.

– Dzięki Raportowi wszyscy interesariusze Grupy Agora mogą dowiedzieć się, jakie działania podejmujemy i jaki jest nasz wpływ na otoczenie – mówi Nina Graboś, dyrektor komunikacji korporacyjnej Agory. – Jako Spółka obecna w RESPECT Index rozumiemy potrzebę całościowego podejścia do odpowiedzialnego zarządzania organizacją, dlatego w raporcie uwzględniliśmy kontekst zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu oraz dialogu z interesariuszami.

Raport odpowiedzialności jest wyrazem transparentności i przejrzystości Grupy Agora, dlatego został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi i w oparciu o międzynarodowe Wytyczne Global Reporting Initiative (GRI G-4) wraz z Suplementem Sektorowym Media. Odnosi się on również do Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals, SDGs) przyjętych przez ONZ. Raport zawiera aż 97 wskaźników liczbowych i opisowych oraz ponad 40 dobrych praktyk, które dotyczą działań skierowanych do pracowników, klientów, czytelników i odbiorców oraz społeczności lokalnych.
Więcej: https://www.agora.pl/raportCSR-2017/