CEO firmy Mars: przemysł musi naprawić „zepsuty” silnik globalnego biznesu

CEO firmy Mars Incorporated, Grant F. Reid stwierdził, że biznes potrzebuje „zmiany o charakterze transformacyjnym”, aby stawić czoła najpilniejszym zagrożeniom, przed którymi staje nasza planeta i ludzie. Zwracając się do odbywającego się w tym miesiącu Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz uczestników Tygodnia Klimatycznego w Nowym Jorku, Reid stwierdził, że nigdy wcześniej na przemyśle nie ciążyła taka odpowiedzialność: „Jeżeli mamy pomóc w realizacji celów uzgodnionych w Paryżu, a także Celów Zrównoważonego Rozwoju wyznaczonych przez ONZ, musi dojść do znaczącej zmiany. Choć wiele firm pracuje nad tym, aby osiągnąć większe zrównoważenie, dotychczasowe postępy w tej dziedzinie są zupełnie niewystarczające.”

 

“Firma Mars prowadzi działalność biznesową od czterech pokoleń. Jedynym sposobem aby prowadzić ją przez kolejne pokolenia, jest wprowadzenie nowego sposobu działania, który zapewni dobrą kondycję naszej planecie, a ludziom w naszych rozbudowanych łańcuchach dostaw możliwość prosperowania. Musimy ze sobą współpracować, ponieważ silnik globalnego biznesu – jego łańcuch dostaw – popsuł się, a do naprawy konieczna jest międzybranżowa współpraca o charakterze transformacyjnym.”

Grant F. Reid wspomniał, że starając się rozwiązać, m.in. problem emisji gazów cieplarnianych, wiele firm, w tym Mars, dokonało znacznych postępów jeżeli chodzi o oddziaływanie ich własnych fabryk, ale nie zrobiło wystarczających postępów w swoich szerszych łańcuchach dostaw. Dodał, że za wysiłkami na rzecz zlikwidowania ubóstwa oraz przestrzegania praw człowieka w globalnym łańcuchu dostaw stoją dobre intencje, ale podjęte działania nie przyniosły jeszcze zadowalających postępów.

“Dane i łączność w komunikacji pomagają nam w rokrocznym poszerzaniu wiedzy na temat naszego oddziaływania. Dzisiaj wiedza o klimacie jest jednoznaczna i lepiej niż kiedykolwiek wcześniej rozumiemy wyzwania środowiskowe w naszym łańcuchu dostaw. Z tą wiedzą nie ma już wątpliwości, że skala działań interwencyjnych musi być znacznie większa – nadszedł moment, w którym biznes musi ponownie ocenić swoją rolę i odpowiedzialność w obliczu faktów.”

W ramach odpowiedzi na te wyzwania, firma Mars ogłosiła wczoraj Sustainable in a Generation Plan (Plan Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu). Obejmuje on dalekosiężne cele, u podstaw których leży nauka i determinacja, aby zwiększyć wpływ w całym, rozbudowanym łańcuchu dostaw. Chcąc przyspieszyć postępy, Mars zainwestuje około 1 mld dolarów w Sustainable in a Generation Plan. Plan ten skupia się na obszarach, gdzie Mars może spowodować pozytywne zmiany a tym samym pomóc tam, gdzie świat boryka się największymi problemami zdefiniowanymi w Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Sustainable in a Generation Plan nakreśla trzy, wzajemnie ze sobą powiązane ambicje:

Zdrowa planeta – zmniejszenie oddziaływania na środowisko, w oparciu o dane naukowe – skupienie się na działaniach na rzecz klimatu, zarządzaniu gospodarką wodą oraz gospodarowaniu gruntami. Przykładowo, firma Mars ogłosiła cel w postaci zmniejszenia poziomu emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu dostaw o 67% do roku 2050 – co znacznie wykracza poza wcześniejszy cel, jakim było zmniejszenie takiej emisji w fabrykach.

Prosperujący ludzie – znacząca poprawa sytuacji zawodowej miliona ludzi w całym łańcuchu wartości, aby umożliwić warunki do rozwoju. Mars skupi się na zwiększeniu dochodów, poszanowaniu praw człowieka i otwarciu możliwości dla kobiet. Przykładowo, powołaliśmy do życia fundusz „Livelihoods Fund for Family Farming”, którego celem jest promowanie zrównoważonego rozwoju oraz zmniejszenie ubóstwa w rozbudowanych łańcuchach dostaw. Ruszyła też „Farmer Income Lab”, oparta na współpracy organizacja typu „think-and-do-tank”, która ma za zadanie uzupełnić brakującą wiedzę niezbędną do wyeliminowania ubóstwa w gospodarstwach małorolnych.

Odżywianie i dobre samopoczucie – rozwój nauki, innowacji i marketingu w sposób, który pomoże miliardom ludzi i ich zwierzętom wieść zdrowsze i szczęśliwsze życie. Jest to kontynuacja dotychczasowych wysiłków firmy w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego i bezpiecznej żywności, udoskonalania produktów i składników oraz odpowiedzialnego marketingu.

Grant Reid dodaje: „W tym planie nie chodzi o to, żeby zrobić coś lepiej, ale o to, żeby zrobić to, co konieczne. Robimy to, ponieważ tak należy postąpić, ale też dlatego, że jest to dobry biznes. Tworzenie wzajemnych korzyści dla ludzi w naszym łańcuchu dostaw oraz zmniejszanie naszego oddziaływania na środowisko to mądre wybory biznesowe. Wiemy także, że naszym konsumentom coraz bardziej zależy na tych sprawach w takim samym stopniu, jak nam”.

Firma Mars od dawna, wspólnie z innymi, zajmuje się kwestią zrównoważonego rozwoju. Jednym z takich działań była pomoc w stworzeniu zjednoczonego, globalnego frontu do działania w związku ze zmianami klimatycznymi. Firma otwarcie wypowiedziała się podczas konferencji ONZ poświęconej zmianom klimatycznym (COP22), która odbyła się w ubiegłym roku w Marrakeszu, podpisując list zachęcający globalnych liderów do przyjęcia zobowiązań sformułowanych w Porozumieniu paryskim. Energia odnawialna odgrywa ważną rolę w Planie Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu firmy Mars, a kluczowe rynki (Stany Zjednoczone oraz Wielka Brytania) już wykorzystują ją do zaopatrywania w energię wszystkich swoich fabryk, przy czym w roku 2018 dołączą do tego grona kolejne rynki.

Barry Parkin, dyrektor ds. zdrowia, dobrobytu i zrównoważonego rozwoju w firmie Mars zaznaczył: „Nie możemy rozwijać się i dobrze prosperować, jeśli nasza planeta, ludzie i społeczności nie będą w dobrej kondycji i nie będą się rozwijać. Zróbmy, co trzeba, a nie tylko lepiej – to sedno naszego nowego planu. Chodzi o przesuwanie granic i poszerzanie odważnych ambicji na cały rozbudowany łańcuch dostaw. Największy wpływ osiągniemy tylko wtedy, gdy to zrobimy i gdy inni do nas dołączą.”

Więcej: www.SustainableInAGeneration.com