Bank ING na rzecz transformacji energetycznej

Elektrownia węglowa
fot. Pixabay.com

Do końca 2025 roku ING Bank Śląski S.A. będzie stopniowo zmniejszał (aż do całkowitej spłaty) dotychczasowe zaangażowania kredytowe, udzielone poszczególnym elektrowniom węglowym – wynika ze Zintegrowanego Raportu Rocznego ING Banku Śląskiego 2018.

Po 2025 roku nie będzie finansował Klientów, których działalność jest zależna od węgla energetycznego w stopniu wyższym niż 5 proc. Bank zamierza dalej finansować projekty nie związane z węglem, wspierając klientów w ich transformacji energetycznej. Jednocześnie będzie nawiązywał nowe relacje z klientami, których działalność jest zależna od węgla energetycznego w stopniu nie wyższym niż 10% oraz posiadającymi strategię dalszego zmniejszenia tego udziału do poziomu bliskiego zeru do końca 2025 roku.

Pod koniec 2017 r. bank ogłosił Deklarację Ekologiczną. której przyjęcie miało związek z troską o środowisko i chęć przyczynienia się do zmniejszenia zmian klimatu. Zobowiązał się w niej m.in. do wspierania obszarów, takich jak:

 • Projekty w zakresie odnawialnych źródeł energii realizowane przez grupy energetyczne,
 • Projekty wspierające rozwój nowoczesnej infrastruktury przesyłu i dystrybucji energii,
 • Projekty ESCO, polegające na oferowaniu kompleksowych rozwiązań energetycznych, które przyczyniają sią do oszczędzania energii,
 • Projekty wspierające elektromobilność,
 • Inne projekty mające na celu zapobieganie zanieczyszczeniom oraz zwiększanie możliwości recyklingu.

Jednocześnie bank zamierza zwiększać swoje zaangażowanie w finansowanie projektów opartych o zieloną energię. ING Bank Śląski S.A. chce pomagać klientom w transformacji energetycznej i przechodzeniu na działalność niskoemisyjną.

Instrukcja ryzyka środowiskowego i społecznego wskazuje działalności, w które bank nie inwestuje z uwagi na szczególnie wysokie ryzyko negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zasady zrównoważonego rozwoju. Instrukcja składa się z zasad stosowania Instrukcji, Polityki wykluczeń (lista działalności wykluczonych z uwagi na kwestie etyczne, reputacyjne i środowiskowe) oraz Polityk szczegółowych (odnoszących się do zidentyfikowanych w Instrukcji obszarów). Wymagamy, aby nasi klienci prowadzili działalność zgodnie z przepisami regulującymi zagadnienia społeczno – środowiskowe oraz aby posiadali wszystkie wymagane prawem pozwolenia i licencje. Instrukcja ma zastosowanie do klientów, którym oferujemy produkty kredytowe. Nie nawiązujemy relacji z klientami, których podstawowa działalność objęta jest Polityką wykluczeń.

Polityki szczegółowe w zakresie środowiska naturalnego dotyczą następujących obszarów:

 • Dobrostan zwierząt,
 • Leśnictwo i plantacje,
 • Przetwórstwo przemysłowe,
 • Przemysł chemiczny oraz wykorzystywanie chemikaliów,
 • Górnictwo węgla, energetyka węglowa oraz działalności powiązane,
 • Pozostałe górnictwo i energetyka, petrochemia oraz produkcja metali.