ANWIL przekona włocławian do bycia eko

0
22

ANWIL włączył się w realizację, zaplanowanego na 22 miesiące, cyklu warsztatów, prelekcji i wydarzeń  o charakterze edukacyjnym, dzięki którym włocławianie będą mieli szansę dowiedzieć się więcej o tym, jak mądrze kupować i nie marnować jedzenia, jakie są metody na nadanie drugiego życia używanym przedmiotom, a także dlaczego warto, i w jaki sposób segregować odpady. Szereg atrakcyjnych przedsięwzięć o charakterze prośrodowiskowym czeka na mieszkańców miasta w ramach przygotowanego przez Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej (WCEE) projektu, którego realizację wspiera finansowo ANWIL.

 

„Aktywny i ekologiczny włocławianin – szansą dla zrównoważonego rozwoju miasta” to tytuł przedsięwzięcia, w ramach którego ANWIL i WCEE rozpoczęły cykl akcji edukacyjnych, mających wpłynąć na podniesienie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej. Spółka wyznaczyła sobie ambitny cel – przekonanie mieszkańców miasta, w ciągu 22 miesięcy (od 1 marca 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.) do aktywności prośrodowiskowych, podejmowanych nawet podczas codziennych prozaicznych czynności.

Beata Krupińska, Dyrektor ds. Bezpieczeństwa, Jakości i Środowiska ANWIL S.A. tak komentuje decyzję o realizacji przez spółkę projektu edukacyjnego: – Każdy z nas wpływa na środowisko na wiele sposobów, ponieważ jesteśmy jego częścią. Tylko od nas jednak zależy, czy będziemy to robić świadomie i odpowiedzialnie, działając na rzecz zachowania ekosystemu dla kolejnych pokoleń.
W kontekście jednostki ten wpływ należy sprowadzić do stwierdzenia: „Myśl globalnie, działaj lokalnie”, które odnosi się do odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa za przyszłość naszego najbliższego otoczenia. Dlatego kolejną – obok takich akcji jak „Drzewko za butelkę”, „Pan Karp zarybia Wisłę” – odpowiedzią na potrzebę budowania świadomości proekologicznej we Włocławku, a także wyrazem naszych starań o to, aby być dobrym sąsiadem lokalnej społeczności, jest realizacja, we współpracy z WCEE, projektu edukacyjnego „Aktywny włocławianin…”.

Do udziału w warsztatach, prelekcjach i atrakcjach ecosurvivalowych organizatorzy zapraszają mieszkańców Włocławka – nauczycieli, dzieci i młodzież – a także pracowników ANWILU. Na uczestników projektu czeka szereg atrakcji edukacyjnych, w ramach których poznają dobre praktyki w zakresie zrównoważonej konsumpcji, segregacji odpadów, ochrony klimatu, wody, zasobów przyrody, a także walorów ekologicznej i lokalnej żywności.

WCEE w szkołach zlokalizowanych na terenie miasta przeprowadzi łącznie 120 warsztatów, podczas których uczniowie dowiedzą się jak nadać drugie życie używanym, niepotrzebnym przedmiotom, wykorzystując do tego celu technikę decoupage, a także wezmą udział w zajęciach przeprowadzonych w minilaboratorium wody i powietrza oraz nauczą się jak sprawić, aby dom, w którym żyją, stał się bardziej ekologiczny.

Pomysłodawcy projektu zorganizują warsztaty również dla nauczycieli oraz mieszkańców miasta. Biorąc w nich udział, włocławianie będą mieli szansę dowiedzieć się, jak w codziennym życiu ograniczać negatywny wpływ na środowisko, a w efekcie sprawić, że Włocławek stanie się jeszcze bardziej zielony.

Szczegółowy harmonogram zajęć zaplanowanych na najbliższe miesiące będzie opublikowany na stronie http://www.wcee.org.pl/1_77_aktywny-i-ekologiczny-wloclawianin.html